Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Gy.I.K.

2003. decemberében jelent meg a KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Civil partnerség c. kiadványa. E munka Gyakori kérdések a Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatosan című fejezetét - amely az EMLA Egyesület Nosza Projektje keretében készült azonos című munka felhasználásával készült - adjuk közre ezen az oldalon. További kérdéseit e-mail útján tudja eljuttatni az Alapprogram Miniszteri Titkárságához.

A bejegyző végzés száma és a nyilvántartási szám ugyanaz?
A bérelt autóbusszal történő utazás költségei hogyan számolhatók el? Melyik sorba kell beállítani a pályázati költségtáblázatban?
A bírósági kivonat miért nincs benne a kötelező mellékletek felsorolásában?
A civil szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódó tiszteletdíj elszámolható működési költségként?
A határidő lejárta előtt beküldte a pályázatot, de nincs fent a honlapon a pályázat adata.
Ajándékutalvány, egészségpénztári befizetés, magánnyugdíj pénztári kiegészítés, étkezési csekk elszámolható-e működési költségként?
Akadálya-e a normatív állami hozzájárulás a működési pályázat benyújtásának?
A kért összeg hány százalékát ítélik meg a Kollégiumok?
A kinyomtatott regisztrációs nyilatkozatot meddig kell beküldenem?
A konkrét rendezvények (pl. falunap, színház-, múzeumlátogatás, túrázás) költségei működési támogatásból elszámolhatók-e?
Alapítványi iskola esetében az iskola működési helyéül szolgáló hely bérleti díja elszámolható-e?
A normatívát kapó szervezetek pályázhatnak az NCA-hoz?
A normatív támogatás a költségvetési törvény alapján soron nevesítésnek minősül-e?
A pályázati kiírásban megjelölt határidőre be kell érkeznie a pályázatnak vagy ez a postára adás napja?
A pályázati projekt címéhez mit kell beírni?A bejegyző végzés száma és a nyilvántartási szám ugyanaz?
Nem, ez 2 különböző szám.

 
A bérelt autóbusszal történő utazás költségei hogyan számolhatók el? Melyik sorba kell beállítani a pályázati költségtáblázatban?
Az elszámoláshoz szükséges a számla vagy megbízási szerződés, továbbá a kiadási pénztárbizonylat vagy naplófőkönyv másolata vagy a kifizetést igazoló bankszámlakivonat. A költségtáblázatban az anyagköltségek fősor alatt a bérleti díjak sorába szükséges beállítani.

 
A bírósági kivonat miért nincs benne a kötelező mellékletek felsorolásában?
A módosított 160/2003. Korm.rendelet tartalmazza, hogy a bírósági kivonatot szerződéskötéskor kell benyújtani.

 
A civil szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódó tiszteletdíj elszámolható működési költségként?
Igen, elszámolható.

 
A határidő lejárta előtt beküldte a pályázatot, de nincs fent a honlapon a pályázat adata.
A beérkezés után minden pályázat iktatásra kerül és a formai bírálat után minden pályázat adata felkerül a honlapra.

 
Ajándékutalvány, egészségpénztári befizetés, magánnyugdíj pénztári kiegészítés, étkezési csekk elszámolható-e működési költségként?
Igen, elszámolható.

 
Akadálya-e a normatív állami hozzájárulás a működési pályázat benyújtásának?
Nem akadálya a normatív támogatás a működési pályázatok benyújtásának.

 
A kért összeg hány százalékát ítélik meg a Kollégiumok?
Nem tudjuk ezt előre jelezni.

 
A kinyomtatott regisztrációs nyilatkozatot meddig kell beküldenem?
A pályázat beadásának határidejéig, ezért célszerű a papír alapú mellékletekkel beküldeni.

 
A konkrét rendezvények (pl. falunap, színház-, múzeumlátogatás, túrázás) költségei működési támogatásból elszámolhatók-e?
A konkrét programok költségei működési támogatásból nem számolhatók el.

 
Alapítványi iskola esetében az iskola működési helyéül szolgáló hely bérleti díja elszámolható-e?
Igen, amennyiben az iskola működtetése a civil szervezet létesítő okirata szerinti alaptevékenységbe tartozik.

 
A normatívát kapó szervezetek pályázhatnak az NCA-hoz?
Pályázhatnak. Az a civil szervezet nem pályázhat működési célú kiírásra, amely a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesül működési támogatásban az állami költségvetésből.

 
A normatív támogatás a költségvetési törvény alapján soron nevesítésnek minősül-e?
Nem, a soron nevesítés azt jelenti, hogy a szervezet neve a költségvetési törvényben konkrétan szerepel valamilyen soron.

 
A pályázati kiírásban megjelölt határidőre be kell érkeznie a pályázatnak vagy ez a postára adás napja?
A beadási határidő napján 24.00 óráig postára adott, illetve 16.00 óráig személyesen leadott pályázat minősül határidőben benyújtott pályázatnak.

 
A pályázati projekt címéhez mit kell beírni?
A pályázó szervezetnek kell címet adni a projektjének.

 

 

Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő